VENKOVNÍ KOTEC

250,- Kč za každý započatý den za jednoho psa