Kondiční trénink

Příplatek za jednu lekci                                        50,- Kč